Polityka Prywatności Happy Miles S.A.

Ochrona prywatności użytkowników ma bardzo duże znaczenie dla Happy Miles S.A. W związku z tym, poniżej przedstawiamy informacje dot. sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu.

Happy Miles S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do Happy Miles S.A.

Dane przekazane do Happy Miles S.A. będą przetwarzane przez Happy Miles S.A. w celu podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem określonych czynności i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Happy Miles S.A. jako administratora tych danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Happy Miles S.A. wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Informujemy, iż na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Happy Miles S.A. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy, w zakresie objętym treścią zapytania, w związku z którym adres ten został udostępniony.

Happy Miles S.A. informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych m.in. prawie dostępu do swoich danych, ich uaktualniania oraz poprawiania.

Polityka Happy Miles S.A. dot. plików cookies

Poniższa Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych (Serwis), których operatorem jest Happy Miles S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa).

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron,
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Happy Miles S.A.
 4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Happy Miles S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) — są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) — pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  • cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) — to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy — dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne — do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  Nazwa cookie

  Rodzaj

  Cel i zawartość

  PHPSESSID

  Sesyjne

  Umożliwia prawidłowe działanie naszej witryny. Obejmuje to na przykład nawigację po stronach czy dostęp do zabezpieczonych sekcji.

  __utma

  Stałe

  To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania informacji o ilości wyświetleń dla danego użytkownika.

  __utmb

  Stałe

  To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania czasu wizyty/przebywania na stronie.

  __utmc

  Stałe

  To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania czasu wizyty/przebywania na stronie.

  __utmz

  Stałe

  To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania informacji o tym, skąd trafił do nas użytkownik.

 7. Happy Miles S.A. przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Spółce Happy Miles S.A. znane są publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Happy Miles S.A. znane są również:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta — identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) — w wypadku, gdy przejście na stronę Happy Miles S.A. nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 8. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Happy Miles S.A., z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu Happy Miles S.A okazjonalnie analizuje pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów lub innych nieprawidłowości.
 9. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to się zwróci , np. klikając przycisk zapamiętaj mnie, zachowywane są w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach do bankowości internetowej. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom spoza Happy Miles S.A. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów finansowych Happy Miles S.A. tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez użytkownika w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 11. Operator Serwisu zastrzega , że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. W wypadku zmiany obowiązującej polityki, do powyższych postanowień, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.
Skorzystaj z chata online