email
kontakt@happymiles.pl
local_phone
+48 600 418 851

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Happy miles S.A.

 

 1. zasady przetwarzania danych osobowych

Ochrona prywatności użytkowników ma bardzo duże znaczenie dla Happy Miles S.A. W związku z tym, poniżej przedstawiamy informacje dot. sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu.

Happy Miles S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 42), na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.u.UE. L. z 2016 nr 119 str.1), - zwane dalej RODO- informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do Happy Miles S.A.

Dane przekazane do Happy Miles S.A. będą przetwarzane przez Happy Miles S.A. w celu podjęcia na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem określonych czynności, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do Happy Miles S.A. za pośrednictwem formularza kontaktowego,  czynności związanych z zawieraniem i realizacją umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Happy Miles S.A. jako administratora tych danych (uzasadniony interes administratora danych). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Happy Miles S.A.:

-  podmiotom upoważnionym przez szczególne przepisy prawa,

-  podmiotom świadczącym na rzecz Happy Miles S.A.: usługi w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT, obsługi prawnej, usługi w zakresie marketingu i reklamy, audytorom,

-  podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Informujemy, iż na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017,nr 1219 t.j.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Happy Miles S.A. informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy, w zakresie objętym treścią zapytania, w związku z którym adres ten został udostępniony.

Happy Miles S.A. informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 15- 22 RODO

- prawie dostępu do danych, w tym uzyskania kopi danych

- prawie do sprostowania danych

- prawie do usunięcia danych, na zasadach wynikających z art. 17 RODO

- prawie do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.18 RODO

- prawie do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO

- prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania, na warunkach wynikających z art. 21 RODO

- prawie do nie podlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w sytuacji gdy takie przetwarzanie wywołuje wobec Pani/ Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/ Pana wpływa, z uwzględnieniem zapisów art. 22 RODO

Pani/ Pana dane będą przechowywane przez Happy Miles S.A. przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie lub nie dłużej niż do czasu wycofania zgody (gdy dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody) lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku zawarcia przez Panią/ Pana umowy z Noble Finance S.A. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji usługi/ umowy na Pani/Pana rzecz, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy/ zrealizowanej usługi. Dane mogą być przetwarzane przez Happy Miles S.A. również przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego.

W przypadku gdy uważa Pani/ Pan że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/ Panu możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/ Pana dane gromadzone za pośrednictwem Serwisu w plikach cookies mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzwany w tym poddawane profilowaniu. Szczegółowy opis zasad przetwarzania z wykorzystaniem plików cookies znajduje się w rozdziale 2 niniejszej Polityki

 

 1. POLITYKA Happy Miles S.A. DOT. PLIKÓW COOKIES

Poniższa Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych (Serwis), których operatorem jest Happy Miles S.A. z siedzibą w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarska 42.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 7.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron,
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,
  • identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową Happy Miles S.A.
 4. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Happy Miles S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 5. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • sesyjne (session cookies) — są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) — pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
  • cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) — to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy — dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne — do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel i zawartość

PHPSESSID

Sesyjne

Umożliwia prawidłowe działanie naszej witryny. Obejmuje to na przykład nawigację po stronach czy dostęp do zabezpieczonych sekcji.

__utma

Stałe

To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania informacji o ilości wyświetleń dla danego użytkownika.

__utmb

Stałe

To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania czasu wizyty/przebywania na stronie.

__utmc

Sesyjne

To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania czasu wizyty/przebywania na stronie.

__utmz

Stałe

To ciasteczko używane jest przez system analityczny Google Analytics do przechowywania informacji o tym, skąd trafił do nas użytkownik.

 

 1. Happy Miles S.A. przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Spółce Happy Miles S.A. znane są publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Happy Miles S.A. znane są również:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta — identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) — w wypadku, gdy przejście na stronę Happy Miles S.A. nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Happy Miles S.A., z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu Happy Miles S.A okazjonalnie analizuje pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów lub innych nieprawidłowości.

 

 1. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Jedynie w wybranych miejscach, jeśli użytkownik sam o to się zwróci, np. klikając przycisk zapamiętaj mnie, zachowywane są w zaszyfrowanej postaci wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcji. Przykładowo może to być podpowiadanie nazwy użytkownika przy kolejnych logowaniach do bankowości internetowej. Takie dane są zawsze zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osobom i systemom spoza Happy Miles S.A. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów finansowych Happy Miles S.A. tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach RODO.
 2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez użytkownika w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 3. Operator Serwisu zastrzega, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. W wypadku zmiany obowiązującej polityki, do powyższych postanowień, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.