email
kontakt@happymiles.pl
local_phone
+48 600 418 851

Dla Akcjonariuszy

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

 

Zarząd spółki pod firmą „Happy Miles” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Młynarska 42, 01-171, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 

 

Zarząd spółki pod firmą „Happy Miles” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Młynarska 42, 01-171, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. / The Management Board of the company "Happy Miles" Spółka Akcyjna, registered in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") based on  Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798) calls on all shareholders of the Company, to submit the share documents held for dematerialisation purposes. The submission of share documents will be made against a written receipt issued to the shareholder. The share documents should be submitted at the registered office of the Company in Warsaw, at 42 Młynarska Street, 01-171, on working days (Monday to Friday) from 8.00 a.m. to 3.00 p.m. This call is the second call.

 

 

Zarząd spółki pod firmą „Happy Miles” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Młynarska 42, 01-171, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. / The Management Board of the company "Happy Miles" Spółka Akcyjna, registered in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") based on  Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798) calls on all shareholders of the Company, to submit the share documents held for dematerialisation purposes. The submission of share documents will be made against a written receipt issued to the shareholder. The share documents should be submitted at the registered office of the Company in Warsaw, at 42 Młynarska Street, 01-171, on working days (Monday to Friday) from 8.00 a.m. to 3.00 p.m. This call is the third call.

 

 

Zarząd spółki pod firmą „Happy Miles” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Młynarska 42, 01-171, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. / The Management Board of the company "Happy Miles" Spółka Akcyjna, registered in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") based on  Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798) calls on all shareholders of the Company, to submit the share documents held for dematerialisation purposes. The submission of share documents will be made against a written receipt issued to the shareholder. The share documents should be submitted at the registered office of the Company in Warsaw, at 42 Młynarska Street, 01-171, on working days (Monday to Friday) from 8.00 a.m. to 3.00 p.m. This call is the fourth  call.

 

 

Zarząd spółki pod firmą „Happy Miles” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Młynarska 42, 01-171, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. / The Management Board of the company "Happy Miles" Spółka Akcyjna, registered in Warsaw (hereinafter referred to as the "Company") based on  Article 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798) calls on all shareholders of the Company, to submit the share documents held for dematerialisation purposes. The submission of share documents will be made against a written receipt issued to the shareholder. The share documents should be submitted at the registered office of the Company in Warsaw, at 42 Młynarska Street, 01-171, on working days (Monday to Friday) from 8.00 a.m. to 3.00 p.m. This call is thefifth call